Strona główna Rada Rodziców

1.jpg
tarcza.jpg
stulecie4.jpg

 

 

 

Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców wybrani na zebraniach rodziców poszczególnych klas.

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie

Agnieszka Perek — przewodnicząca

Jadwiga Walczak— skarbnik

Grzegorz Nowak — sekretarz

 

Rada Rodziców pomaga dyrektorowi i radzie pedagogicznej w organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, a także współuczestniczy w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów.