1.jpg
tarcza.jpg
stulecie4.jpg

Witamy Maj, 3 Maj

Święto 3 Maja uczciliśmy uroczystym apelem. W przygotowanej  inscenizacji uczniowie klasy V przedstawili historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na moment przenieśliśmy się w czasy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Sejmu Wielkiego 1791 roku.