Strona główna Historia szkoły

1.jpg
tarcza.jpg
stulecie4.jpg

Za początek działalności szkoły przyjmuje się rok 1905, kiedy to w obecnym budynku rozpoczęły się pierwsze lekcje. Dzieci uczyły się w systemie 4-klasowym, choć nauka trwała 7 lat. Po ukończeniu klasy IV, uczniowie powtarzali przerobiony materiał przez następne 3 lata. W młodszych klasach pisano gotykiem, natomiast w klasie III i IV po łacinie. Nie używano wówczas atramentu lecz pisano rysikiem na łupkowych tablicach, z których tekst był zmazywany. Nauka odbywała się w języku niemieckim. W owych latach w szkole pracowało czterech nauczycieli, spośród których, tylko jeden był Polakiem— kierownik szkoły pan Józef Wybieralski.

W latach pierwszej wojny światowej szkoła była nieczynna, odradza się dopiero w roku 1918, wraz z niepodległą Polską. Teraz już dzieci bez przeszkód mogły się uczyć w ojczystym języku. Odrodzone państwo polskie wielką uwagę przywiązywało do walki z analfabetyzmem, dlatego też obowiązkiem nauki objęto wszystkie dzieci, a nawet dorosłych.

Kierownikiem szkoły pozostaje nadal pan Józef Wybieralski, a po jego śmierci stanowisko to obejmuje, pochodzący z Małopolski, pan Piotr Łakomiec, który pozostaje kierownikiem do wybuchu wojny. W 1939 roku przerwano naukę, a budynek szkoły zamieniono na internat dla niemieckich dziewcząt przebywających na praktyce rolnej.

W marcu 1945 roku, gdy wojna dobiega końca, uczniowie wracają do szkoły. Rozpoczyna się nauka. Na miejsce kierownika pana Łakomca zostaje powołany pan Wacław Bączkowski z Orpiszewa, któremu w prowadzeniu zajęć dla stu uczniów pomaga trzech nauczycieli. Życie szkoły, oprócz nauki, koncentruje się na organizacji szeregu imprez propagujących nową, powojenną rzeczywistość.

W 1956 roku zmarł wieloletni kierownik szkoły, pan Wacław Bączkowski. Jego następcą został Franciszek Zmyślony z Dąbrowy Krotoszyńskiej. Lata sześćdziesiąte to czas gruntownych zmian. Następuje rozbudowa budynku szkolnego, dzięki której uzyskuje on dzisiejszy kształt. Budynek wyposażony w centralne ogrzewanie, co było ewenementem w szkołach w owym czasie. Zmienia się skład grona pedagogicznego. Na ten czas przypada także wzmożona aktywność w organizowaniu imprez dla środowiska.

Od 1972 roku rozpoczyna działalność przedszkole pod kierownictwem pani Mirosławy Jakubek, do którego uczęszczają dzieci od 4 do 6 lat. W 1974 roku do szkoły przyłączono Szkołę Podstawową w Dzierżanowie, co znacznie zwiększyło liczbę uczniów.

W 1976 roku na emeryturę przeszedł dyrektor Franciszek Zmyślony, jego następcą został syn— Karol Zmyślony. Dalszy rozwój szkoły przypada na lata osiemdziesiąte. Wymieniono pokrycie dachu, wykonano nowe ogrodzenie, boisko betonowe oraz zmodernizowano kotłownię. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pomocy rodziców.

Lata dziewięćdziesiąte to szereg sukcesów szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Do nich należy zaliczyć:

  • zdobycie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego przez Marzenę Jakubowską,
  • zdobycie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego przez Krzysztofa Raczyńskiego,
  • zdobycie złotego medalu w skoku w dal młodzików na szczeblu wojewódzkim przez Mirosława Kulińskiego,
  • zwycięstwo w finale wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i awans do finału ogólnopolskiego, drużyny w składzie: Aneta Zawodna, Paulina Bartoszek, Piotr Pierunek, Łukasz Paterek,
  • udział w finale w wojewódzkim konkursie historycznym i geograficznym Dagmary Robakowskiej,
  • udział w finale wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce Joanny Tadaszak i Rafała Kolędy.

Wzmożoną aktywnością wyróżniało się szkolne koło turystyczne, organizując szereg wyjazdów do najbardziej urokliwych miejsc naszego kraju.

Koniec lat dziewięćdziesiątych to kolejna wymiana pokoleniowa kadry pedagogicznej. Na emeryturę przechodzi większość nauczycieli wraz z dyrektorem szkoły Karolem Zmyślonym. Nowym dyrektorem zostaje Zenon Szczęsny. Przy wydatnej pomocy rodziców szkoła dalej się rozwija. Powstaje sala komputerowa, nowe pomieszczenie biblioteki, zastępcza sala gimnastyczna, zielone boisko. Do szkoły po likwidacji przedszkola, zostaje przeniesiony oddział przedszkolny.

W 2005 roku w stulecie powstania szkole nadano imię Jana Brzechwy, poety, twórcy utworów dla dzieci.